หน้าแรก
   ประวัติเรือนจำ
   ประวัติผู้บริหาร
   วิสัยทัศน์
   พันธกิจ
   เป้าหมาย
   ภารกิจ
   โครงสร้างทางการบริหาร
   ข้อบังคับการเยี่ยมญาติ
   สถิติผู้ต้องขัง
   แผนที่ตั้ง

การพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์


ชื่อไฟล์
ดาวน์โหลด
   สมรรถนะข้าราชการไทย
   การจัดการองค์กรสู่การพัฒนาที่มั่นคง
   4 ปัจจัยเปลี่ยนโฉมงานบุคคล
   ผู้นำนำอย่างไรให้มีคนตาม
   Innovation นวัตกรรม
   ปลุกคนทำงานด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
   การบริหารงานบุคคลโฉมใหม่
   สมดุลชีวิตกับการทำงาน
   ความสุข 9 ประการ
   IT กับการบริหารงาน
   หัวใจของการบริหารคน
   วิธีมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ


 เรือนจำกลางคลองไผ่
เลขที่ 300 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340

โทร 044323390-5,044323318,044323123,044323322,044002758,099-0199707
แฟกซ์ 044323322,044323123,044323318

Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology