ข่าวประชาสัมพันธ์

       หัวข้อ
วันที่
     ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 24-01-2024
     รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานขาย สังกัดเรือนจำกลางคลองไผ่ 10-01-2024
     รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำกลางคลองไผ่ 08-01-2024
     กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ (สอบสัมภาษณ์) ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อ... 07-12-2023
     รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ควา... 07-12-2023
     แก้ไขประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความรู้ความสามารถ พนักงานราชการ 16-11-2023
     รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงา... 08-11-2023
     กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป... 08-11-2023
     รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2566 18-10-2023
     รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกันยายน 2566 17-10-2023
     รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำกลางคลองไผ่ 16-10-2023
     ขายทอดตลาดเศษอาหารที่เหลือจากการบริโภคของผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ 2567 18-09-2023
     การจัดเยี่ยมญาติเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 07-08-2023
     ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์16รายการ 15-06-2023
     ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด เรือนจำกลางคลองไผ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคา... 12-06-2023
     การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ 27-01-2023
     ประกาศเรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนังานขับรถยนต์ 16-11-2022
     รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ 2565 09-11-2022
     ประกาศเปิดเยี่ยมญาติเดือนพฤศจิกายน 2565 28-10-2022
     รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565 28-10-2022
     รายงานงบทดลองเดือน ก.ย.65 18-10-2022
     รายงานงบทดลองเดือน ส.ค. 65 18-10-2022
     รายงานงบทดลอง ก.ค.65 18-10-2022
     รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดเรือนจำกล... 07-10-2022
     เรื่อง การเสนอราคาจำหน่ายเศษอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 21-09-2022
     งดการเยี่ยมญาติ 16-09-2022
     รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดเรือนจำกล... 16-09-2022
     รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง....... 26-10-2021
     งบทดลองเดือนกันยายน พ.ศ.2564 26-10-2021
     การเสนอราคาจำหน่ายเศษอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 23-09-2021
     การเสนอราคาจำหน่ายเศษอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 14-09-2021
     รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ก.ย.63 05-11-2020
     รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2563 21-10-2020
     รายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกเป็นลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ 29-09-2020
     รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลุกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 24-09-2020
     การเสนอราคาจำหน่ายเศษอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 22-09-2020
     รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 16-09-2020
     รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการประจำปีงบประมาณ 2563 28-04-2020
     รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ 24-04-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์จ้างก่อสร้างอาคาร 22-04-2020
     รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ 20-04-2020
     แบบรูปรายการงานจ้างก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะ 07-04-2020
     ปร.5 งานจ้างก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะ 07-04-2020
     ปร.๔งานจ้างก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะ 07-04-2020
     ตารางแสดงวงเงินราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะ เรือนจำกลางคลองไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 07-04-2020
     เอกสารประกวดราคางานจ้างก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะ เรือนจำกลางคลองไผ่ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ 07-04-2020
     ประกาศประกวดราคางานจ้างก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์e-bidding 07-04-2020
     งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2562 24-10-2019
     งบทดลองเดือน กันยายน 2562 30-09-2019
     งบทดลองเดือน สิงหาคม 2562 31-08-2019
     งบทดลองเดือน กรกฎาคม 2562 31-07-2019
     ขอบเขตงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเสริมฯปีงบ62 29-04-2019
     ตารางแสดงวงเงินราคากลางระบบเสริมความมั่นคงฯปีงบ62 29-04-2019
     ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบเสริมความมั่นคงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์e-bidding 29-04-2019
     เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเสริมความมั่นคงประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ 29-04-2019
     งบทดลองเดือน มีนาคม 2562 31-03-2019
     เมนูอาหาร 31 วัน 14-02-2019
     ตารางแสดงวงเงินราคากลางจัดซื้ออาหารดิบ 161 วัน 14-02-2019
     รายละเอียดคุณลักษณะอาหารดิบ 14-02-2019
     ปริมาณเครื่องประกอบอาหารรวม 161 วัน 14-02-2019
     รายละเอียดอาหารวันที่ 21-31 14-02-2019
     รายละเอียดอาหารวันที่ 11-20 14-02-2019
     รายละเอียดอาหารวันที่ 1-10 14-02-2019
     ร่างเอกสารประกวดราคาอาหารดิบประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ 14-02-2019
     ประกาศประกวดราคาอาหารดิบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์e-bidding 14-02-2019
     เพิ่มเติม โครงการเยี่ยมญาติใกล้ชิด 07-12-2018
     โครงการเยี่ยมญาติใกล้ชิด เรือนจำกลางคลองไผ่ ประจำปี พ.ศ.2562 29-11-2018
     เยี่ย่มญาติใกล้ชิด(โครงการ"รักษ์วินัย") 28-11-2018
     การเสนอราคาจำหน่ายเศษอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2562 05-10-2018
     รายงานงบการทดลอง เดือนกันยายน 2561 01-10-2018
     การเสนอราคาจำหน่ายเศษอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2561 21-09-2018
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานราชการ เรือนจำกลางคลองไผ่ 14-09-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาข้าวขาว๕%lesiy[.=hg]uhp'z^h9hv'-y' 10-09-2018
     รายงานงบการทดลอง เดือนสิงหาคม 2561 01-09-2018
     แก้ไขกำหนดวัน เวลา เข้ารับการประเมินฯ พนักงานราชการ 31-08-2018
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกั... 27-08-2018
     ประกาศเรือนจำกลางคลองไผ่ เรือ่งประกวดราคาซื้อข้าวสาร 5% สำหรับผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกว... 23-08-2018
     เอกสารประกวดราคาซื้อข้าวสาร 5% สำหรับผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคา 23-08-2018
     ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 15-08-2018
     อัตราการบริโภคข้าวสารขาว๕%ปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ 15-08-2018
     ตารางแสดงวงเงินราคากลางจัดซื้อข้าวสารขาว๕%ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 15-08-2018
     ร่างประกาศจัดซื้อข้าวสารขาว๕% ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 15-08-2018
     ร่างเอกสารประกวดราคาข้าวสารขาว๕%ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ 15-08-2018
     รายงานงบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2561 01-08-2018
     รายงานงบทดลอง เดือนมิถุนายน 2561 01-07-2018
     รายงานงบทดลอง เดือนพฤษภาคม 2561 01-06-2018
     เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเสริมฯ 25-05-2018
     ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเสริมฯ 25-05-2018
     ขอบเขตงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเสริมฯ 25-05-2018
     ตารางแสดงวงเงินราคากลางระบบเสริมความมั่นคงฯ 25-05-2018
     รายงานงบทดลอง เดือนเมษายน 2561 01-05-2018
     รายงานงบทดลอง เดือนมีนาคม 2561 01-04-2018
     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร(ราคาอ้างอิงจัดซื้อลูกบอลดับเพลิง) 05-03-2018
     รายงานงบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2561 01-03-2018
     รายงานงบทดลอง เดือนมกราคม 2561 01-02-2018
     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร(ราคาอ้างอิงซื้อวัสดุลวดหนามหีบเพลง) 31-01-2018
     รายงานงบทดลอง เดือนธันวาคม 2560 02-01-2018
     การเปิดให้ผู้ต้องขังได้รับการเยี่ยมญาติปกติในช่วงเทศกาลปีใหม่ 22-12-2017
     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร(ราคาอ้างอิงจัดซื้อวัสดุก่อสร้างลานอเนกประสงค์แดน๔ โซน๔ 19-12-2017
     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรราคาอ้างอิงจัดซื้อผ้าห่ม 18-12-2017
     รายงานวบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2560 01-12-2017
     รายงานงบทดลอง เดือนตุลาคม 2560 01-11-2017
     รายงานงบทดลองเดือนกันยาย 2560 01-11-2017
     รายงานงบทดลองเดือนสิงหาคม 2560 01-11-2017
     ใบเสนอราคา 24-10-2017
     ราคากลางอาหารดิบรายสิ่ง 24-10-2017
     เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์(e-bidding)อาหารดิบ(อาหารดิบรายสิ่งพร้อมเครื่องปรุง)สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขังป... 24-10-2017
     ประกาศประกวดราคาอาหารดิบ(อาหารดิบรายสิ่งพร้อมเครื่องปรุง)สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ประจำปีงบ พ.ศ.2561 24-10-2017
     รายงานงบทดลองเดือนกรกฎาคม 2560 01-09-2017
     รายงานงบทดลองเดือนมิถุนายน 2560 01-09-2017
     รายงานงบทดลองเดือนพฤษภาคม 2560 01-09-2017
     รายงานงบทดลองเดือนเมษายน 2560 01-09-2017
     รายงานงบทดลองเดือนมีนาคม 2560 01-09-2017
     การพบญาติใกล้ชิด ครั้งที่ 1/2560 06-06-2017
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 09-12-2016
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก 01-12-2016
     รับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (จ้างเหมาบริการ) 10-11-2016
     รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 24-12-2014
     รับสมัครสอบฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 09-12-2014
     รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการฯ 01-10-2014
     กำหนด เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินฯ 12-09-2014
     รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ 09-09-2014
     ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการสังกัดเรือนจำกลางคลองไผ่ 15-08-2014
     เอกสารการประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2557 ระเบียบวาระการประชุมที่1.1 06-08-2014
     ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อวัสดุฝึกวิชาชีพโครงการจัดตั้งศูนย์ฯ ระยะที่2 08-07-2014
     รับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (จ้างเหมาบริการ) 23-04-2013
     รับสมัครพนักงานทั่วไป ตามโครงการคืนคนดีสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 02-04-2013
     ฝึกวิชาชีพเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร 25-01-2013
     รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินผลพลอยได้ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 13-07-2012
     ข้อบังคับการเยี่ยมการติดต่อของบุคคลภายนอกต่อผู้ต้องขัง 19-06-2012
     ประกวดราคาเครื่องอาหาร(อาหารดิบเป็นรายสิ่ง)ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 08-12-2011
     ปรับปรุงร่างขอบเขตของงาน (TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อเครื่องอาหารดิบ 02-12-2011
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการเรือนจำกลางคลองไผ่ 29-11-2011
     \รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ ๒ 04-11-2011
     ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง กำหนด เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความรู้ความสามารถทักษะฯ 16-09-2011
     ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในก... 16-09-2011
     ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดเรือนจำกลางคลองไผ่ 25-08-2011
     ประกาศเรือนจำกลางคลองไผ่ เรื่อง การดำเนินการตามโครงการเสริมความมั่นคงเรือนจำกลางคลองไผ่ 02-02-2011
     ปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานราชการ 29-11-2010
     ประกาศ เรื่อง เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 29-11-2010
     การดำเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่าง 10-11-2010
     การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ เมื... 10-11-2010
     เอกสารประกอบคำชี้แจงเรื่องการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ก.พ.รับรอง 10-11-2010
     สมัครสมาชิกวารสารราชทัณฑ์ 16-08-2010
     พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๕๓ 14-05-2010
     โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล 05-04-2010
 

 เรือนจำกลางคลองไผ่
เลขที่ 300 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340

โทร 044323390-5,044323318,044323123,044323322,044002758,099-0199707
แฟกซ์ 044323322,044323123,044323318

Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology