หน้าแรก
   ประวัติเรือนจำ
   ประวัติผู้บริหาร
   วิสัยทัศน์
   พันธกิจ
   เป้าหมาย
   ภารกิจ
   โครงสร้างทางการบริหาร
   ข้อบังคับการเยี่ยมญาติ
   สถิติผู้ต้องขัง
   แผนที่ตั้ง

ประวัติเรือนจำเรือนจำกลางคลองไผ่ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2477 เดิมใช้ชื่อว่า “เรือนจำชั่วคราวคลองไผ่”มีเนื้อที่ภายในบริเวณเรือนจำฯ
จำนวน 17 ไร่ 2 งาน ตั้งอยู่เลขที่ 204 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
ต่อมากระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งที่ 449/2479 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2479 ยกฐานะเรือนจำชั่วคราวคลองไผ่ เป็น “เรือนจำภาคคลองไผ่”
และเปลี่ยนเป็น “เรือนจำกลางคลองไผ่” โดยมีขุนนิยม บรรณสาร เป็นผู้บัญชาการฯ คนแรกและในวันที่ 29 ตุลาคม 2543 ได้เปิดทำการเรือนจำกลางคลองไผ่แห่งใหม่ มีเนื้อที่ภายในเรือนจำ 63 ไร่ 2 งาน
ตั้งอยู่เลขที่ 301 หมู่ 1 ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบัน มีอำนาจการควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษ 15 ปี–ประหารชีวิต

 เรือนจำกลางคลองไผ่
เลขที่ 300 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340

โทร 044323390-5,044323318,044323123,044323322,044002758,099-0199707
แฟกซ์ 044323322,044323123,044323318

Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology