หน้าแรก
   ประวัติเรือนจำ
   ประวัติผู้บริหาร
   วิสัยทัศน์
   พันธกิจ
   เป้าหมาย
   ภารกิจ
   โครงสร้างทางการบริหาร
   ข้อบังคับการเยี่ยมญาติ
   สถิติผู้ต้องขัง
   แผนที่ตั้ง

สถิติผู้ต้องขังเรือนจำกลางคลองไผ่

สำรวจ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2562

ประเภท ชาย หญิง รวม ร้อยละ(%) วันที่สร้างข้อมูล วันที่แก้ไขข้อมูล
นักโทษเด็ดขาด 4257 0 4257 95.9865 2019-05-07 10:50:55
ระหว่างอุทธรณ์ฎีกา 178 0 178 4.0135 2015-08-20 02:56:43 2019-05-07 10:52:17
 เรือนจำกลางคลองไผ่
เลขที่ 300 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340

โทร 044323390-5,044323318,044323123,044323322,044002758,099-0199707
แฟกซ์ 044323322,044323123,044323318

Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology