หน้าแรก
   ประวัติเรือนจำ
   ประวัติผู้บริหาร
   วิสัยทัศน์
   พันธกิจ
   เป้าหมาย
   ภารกิจ
   โครงสร้างทางการบริหาร
   ข้อบังคับการเยี่ยมญาติ
   สถิติผู้ต้องขัง
   แผนที่ตั้ง

ติดต่อเราการติดต่อราชการทางโทรศัพท์
ห้องทำงานผู้บัญชาการเรือนจำ 044323392 ต่อ 17


ฝ่ายบริหารทั่วไป
ศูนย์ระบบฯ 044323392
งานธุรการ 044323319
งานธุรการ 044323322 (แฟกซ์)


ส่วนควบคุมผู้ต้องขัง
ฝ่ายควบคุมกลาง 044323395
ฝ่ายรักษาการณ์ 044323394


ส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง
ฝ่ายฝึกวิชาชีพ 044323123
ฝ่ายทัณฑ์ปฏิบัติ 044323390


ส่วนสวัสดิการ
ฝ่ายสวัสดิการ (งานเยี่ยมญาติ) 044323318


งานการเงินฝ่ายบริหาร ระบบของ 3BB
เบอร์โทร 044002758


ติดต่อเรือนจำกลางคลองไผ่จองเยี่ยมญาติ
เบอร์โทร 099-0199707 เรือนจำกลางคลองไผ่
เลขที่ 300 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340

โทร 044323390-5,044323318,044323123,044323322,044002758,099-0199707
แฟกซ์ 044323322,044323123,044323318

Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology