หน้าแรก
   ประวัติเรือนจำ
   ประวัติผู้บริหาร
   วิสัยทัศน์
   พันธกิจ
   เป้าหมาย
   ภารกิจ
   โครงสร้างทางการบริหาร
   ข้อบังคับการเยี่ยมญาติ
   สถิติผู้ต้องขัง
   แผนที่ตั้ง

สถิติผู้ต้องขังเรือนจำกลางคลองไผ่

สำรวจ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2560

ประเภท ชาย หญิง รวม ร้อยละ(%) วันที่สร้างข้อมูล วันที่แก้ไขข้อมูล
นักโทษเด็ดขาด 3394 0 3394 90.2900 2015-08-20 14:56:36
ระหว่างอุทธรณ์ฎีกา 365 0 365 9.7100 2015-08-20 02:56:43 2017-05-24 10:18:49
 เรือนจำกลางคลองไผ่
เลขที่ 300 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340
โทร 044-323-391-2 โทรสาร. 044-323-392
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology