หน้าแรก
   ประวัติเรือนจำ
   ประวัติผู้บริหาร
   วิสัยทัศน์
   พันธกิจ
   เป้าหมาย
   ภารกิจ
   โครงสร้างทางการบริหาร
   ข้อบังคับการเยี่ยมญาติ
   สถิติผู้ต้องขัง
   แผนที่ตั้ง

ประวัติเรือนจำเรือนจำกลางคลองไผ่ (แห่งเดิม) ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 มิ.ย.2479 ปัจจุบัน ตั้ง เป็นเรือนจำชั่วคราวคลองไผ่ (ศูนย์ชุมชนบำบัดคลองไผ่) (แห่งใหม่) จัดตั้งเมื่อวันที่ 25 ก.ย.41 โดยย้ายจากแห่งเดิมเมื่อวันที่ 29 ต.ค.43 สังกัด
กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม มีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาล และคำสั่งลงโทษของผู้มีอำนาจ โดยมี อำนาจควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษตั้งแต่ 15 ปี ถึงประหารชีวิต
ความจุควบคุมผู้ต้องขังจำนวน 3,500 คน


การปฏิบัติงาน ยึดหลักสิทธิมนุษยชนและเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นคน ตามระบอบประชาธิปไตย กฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้อง ปัจจุบัน นายอารีย์ เฉลยสุข เป็นผู้บัญชาการเรือนจำ ฯ

หน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
1. เรือนจำชั่วคราวคลองไผ่ (ศูนย์ชุมชนบำบัดคลองไผ่)
2. สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 เรือนจำกลางคลองไผ่
เลขที่ 300 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340
โทร 044-323-391-2 โทรสาร. 044-323-392
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology