หน้าแรก
   ประวัติเรือนจำ
   ประวัติผู้บริหาร
   วิสัยทัศน์
   พันธกิจ
   เป้าหมาย
   ภารกิจ
   โครงสร้างทางการบริหาร
   ข้อบังคับการเยี่ยมญาติ
   สถิติผู้ต้องขัง
   แผนที่ตั้ง

ติดต่อเราการติดต่อราชการทางโทรศัพท์

1. ห้องทำงานผู้บัญชาการเรือนจำฯ และ FAX 0 - 4432 - 3392


2. ส่วนควบคุมผู้ต้องขัง 0 - 4432 - 3395


3. ฝ่ายบริหารทั่วไป 0 - 4432 - 3391


4. ฝ่ายทัณฑปฏิบัติ 0 - 4432 - 3390


5. ศูนย์ชุมชนบำบัด 0 - 4432 - 3320 - 1  เรือนจำกลางคลองไผ่
เลขที่ 300 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340
โทร 044-323-391-2 โทรสาร. 044-323-392
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology