หน้าแรก
   ประวัติเรือนจำ
   ประวัติผู้บริหาร
   วิสัยทัศน์
   พันธกิจ
   เป้าหมาย
   ภารกิจ
   โครงสร้างทางการบริหาร
   ข้อบังคับการเยี่ยมญาติ
   สถิติผู้ต้องขัง
   แผนที่ตั้ง

ดาวน์โหลด(วารสาร)


 

วารสารราชทัณฑ์ "พอเพียงเพื่อเพียงพอ"(สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์) (วันที่ 2 มี.ค. 2553)

 
อ่านรายละเอียด
(1) , (2)

วารสารราชทัณฑ์ "กรมราชทัณฑ์ องค์กรแห่งการเรียนรู้"(สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์) (วันที่ 14 มิ.ย. 2553)


อ่านรายละเอียด
(1) , (2) , (3) , (4) , (5)

 

 

ขอขอบคุณ
กรมราชทัณฑ์ เอื้อเฟื้อวารสาร

 


 เรือนจำกลางคลองไผ่
เลขที่ 300 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340
โทร 044-323-391-2 โทรสาร. 044-323-392
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology