สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์เข้าเก็บข้อมูลเรือนจำกลางคลองไผ่

นายอารีย์ เฉลยสุข ผู้บัญชาการเรือนจำกลางคลองไผ่ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่และบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน

โครงการ กิจกรรม อาคาร สถานที่ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี การผลิตพลังงานก๊าซชีวภาพ การประหยัดพลังงาน

แก่คณะเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์

วันที่ 5 กรกฎาคม 2556  ณ ห้องประชุมผู้บัญชาการเรือนจำกลางคลองไผ่


อัพเดทเมื่อ : 05-07-2013 00:00:00


 

 เรือนจำกลางคลองไผ่
เลขที่ 300 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340
โทร 044-323-391-2 โทรสาร. 044-323-392
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology