กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมราชทัณฑ์ เข้าดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและนิเทศการดำเนินงานเรือนจำกลางคลองไผ่

นายบุญส่ง กล่อมแสง รักษาราชการผู้บัญชาการเรือนจำกลางคลองไผ่ ให้การต้อนรับ นางกุสุมา สุศิริวัฒนนนท์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมราชทัณฑ์ พร้อมคณะ เข้าเก็บรวบรวมข้อมูลหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่, การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนงานจัดบริการและสวัสดิการแก่ผู้ต้องขังสูงอายุและกระบวนงานเยี่ยมญาติผู้ต้องขัง, กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานด้านการมอบอำนาจ โดยเจ้าหน้าที่เรือนจำฯ เข้าให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องแต่ละส่วน/ฝ่าย

อัพเดทเมื่อ : 07-06-2013 00:00:00


 

 เรือนจำกลางคลองไผ่
เลขที่ 300 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340
โทร 044-323-391-2 โทรสาร. 044-323-392
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology