กองนิติการ กรมราชทัณฑ์ เข้าอบรมบรรยายกฏหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้แก่ข้าราชการกรมราชทัณฑ์

นายบุญส่ง กล่อมแสง นักทัณฑวิทยาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการเรือนจำกลางคลองไผ่ ประธานในพิธีเปิดอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์ โดยคณะวิทยากรจากกองนิติการ กรมราชทัณฑ์ มาบรรยายความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ เขต 3 เขต 4 จำนวน 80 คน เข้ารับฟังในครั้งนี้

อัพเดทเมื่อ : 22-05-2013 00:00:00


 

 เรือนจำกลางคลองไผ่
เลขที่ 300 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340
โทร 044-323-391-2 โทรสาร. 044-323-392
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology