กลุ่มงานโครงการกำลังใจในพระดำริฯ สำนักพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์ ออกติดตามผลการดำเนินงาน

นางอัจฉรา บุญนฤธี หัวหน้ากลุ่มงานโครงการกำลังใจในพระดำริฯ สำนักพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์ และคณะรวม ๔ คน เดินทางมาติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการฯ และติดตามการใ้ช้จ่ายงบประมาณ โดยมีนายอารีย์ เฉลยสุข ผู้บัญชาการเรือนจำกลางคลองไผ่ ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน

อัพเดทเมื่อ : 08-02-2013 00:00:00


 

 เรือนจำกลางคลองไผ่
เลขที่ 300 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340
โทร 044-323-391-2 โทรสาร. 044-323-392
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology