นายอารีย์ เฉลยสุข ผบ.เรือนจำกลางคลองไผ่ ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติดแบบสมัครใจ รุ่นที่ ๔

 ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๙ พฤษภาคม  ๒๕๕๕  อำเภอสีคิ้วได้เปิดการฝึกอบรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดแบบสมัครใจ  รุ่นที่ ๔   จำนวน  ๗๒  คน  ณ  ศูนย์ชุมชนบำบัดคลองไผ่  เรือนจำกลางคลองไผ่  โดยมีนายประภาส  รักษาทรัพย์  นายอำเภอสีคิ้ว  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดแบบสมัครใจ  เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕  ซึ่งมีนายอารีย์  เฉลยสุข  ผู้บัญชาการเรือนจำกลางคลองไผ่  และแขกอีกหลายท่าน  เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดดังกล่าว.

อัพเดทเมื่อ : 22-05-2012 00:00:00


 

 เรือนจำกลางคลองไผ่
เลขที่ 300 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340
โทร 044-323-391-2 โทรสาร. 044-323-392
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology