นายโสภณ ธิติธรรมพฤกษ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการราชทัณฑ์บรรจุใหม่ (แรกรับ) รุ่นที่ ๑๑๑

ด้วยเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน  ๒๕๕๕  นายโสภณ  ธิติธรรมพฤกษ์    รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์  ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการราชทัณฑ์บรรจุใหม่ (แรกรับ)   รุ่นที่ ๑๑๑  จำนวน ๑๒๐ คน   ระหว่างวันที่ ๑๗ มิถุนายน – ๑๕ กันยายน  ๒๕๕๕  ณ  ศูนย์ฝึกอบรมข้าราชการราชทัณฑ์ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เรือนจำกลางคลองไผ่  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา

อัพเดทเมื่อ : 18-06-2012 00:00:00


 

 เรือนจำกลางคลองไผ่
เลขที่ 300 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340
โทร 044-323-391-2 โทรสาร. 044-323-392
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology