การตรวจค้นจู่โจมสิ่งของต้องห้าม ประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2557

เรือนจำกลางคลองไผ่ ได้ทำการตรวจค้นจุ่โจมสิ่งของต้องห้ามบริเวณฝ่ายควบคุมแดน 6 ในวันที่ 8 ต.ค.2557เวลาประมาณ 16.20 น. ปรากฏว่าพบเหล้าหมัก บรรจุขวด 700 มิลลิลิตร จำนวน 11 ขวด, เหล้าหมัก(ถุงพลาสติก ขนาด 5 ลิตร) จำนวน 3 ถุง,หัวเชื้อผลิดเหล้าหมัก จำวน 4 ห่อ  ได้ที่บริเวณตู้ล้อกเบอร์ 189 แดน 6  และได้ทำการตรวจค้นจู่โจมฯ ที่ฝ่ายควบคุมแดน 4 ไม่พบสิ่งขอต้องห้ามแต่อย่างใด

อัพเดทเมื่อ : 09-10-2014 00:00:00


 

 



เรือนจำกลางคลองไผ่
เลขที่ 300 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340
โทร 044-323-391-2 โทรสาร. 044-323-392
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology