เรือนจำกลางคลองไผ่ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงกำลังใจฯ โดยมีนายอารีย์ เฉลยสุขเป็นประธาน

     นายอารีย์ เฉลยสุข เป็นประธานเปิดประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอ เพียง ตามโครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในวันจันทร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐  นาฬืกา ณ ห้องประชุมเรือนจำกลางคลองไผ่

อัพเดทเมื่อ : 05-02-2014 13:22:41


 

 เรือนจำกลางคลองไผ่
เลขที่ 300 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340
โทร 044-323-391-2 โทรสาร. 044-323-392
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology