เรือนจำกลางคลองไผ่ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงกำลังใจฯ โดยมีนายวสันต์ สิงคเสลิต รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธาน

นายวสันต์ สิงคเสลิต รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธานเปิดประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ในวันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐  นาฬืกา ณ ห้องประชุมเรือนจำกลางคลองไผ่ โดยผู้บัญชาการเรือนจำฯให้การต้อนรับ

อัพเดทเมื่อ : 22-01-2014 00:00:00


 

 เรือนจำกลางคลองไผ่
เลขที่ 300 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340
โทร 044-323-391-2 โทรสาร. 044-323-392
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology