เรือนจำกลางคลองไผ่จัดฝึกระเบียบแถว การรายงานตัว การทำความเคารพ สำหรับข้าราชการราชทัณฑ์

นายบุญส่ง กล่อมแสง นักทัณฑวิทยาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการเรือนจำกลางคลองไผ่

อำนวยการฝึกระเบียบแถว การรายงานตัว การทำความเคารพ แก่ข้าราชการเรือนจำกลางคลองไผ่

ระหว่างวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2556 ณ สนามหน้าเรือนจำฯ  โดยนายทัศนัย รักงาม นักทัณฑวิทยาชำนาญการ ทำหน้าที่ครูฝึก

อัพเดทเมื่อ : 07-08-2013 00:00:00


 

 เรือนจำกลางคลองไผ่
เลขที่ 300 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340
โทร 044-323-391-2 โทรสาร. 044-323-392
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology